Kluczowa rola funduszy unijnych w rozwoju Częstochowy na przestrzeni lat

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku, Częstochowa zdołała zrealizować aż 277 projektów o łącznej wartości 2 miliardy 779 milionów złotych. Przy czym, znaczną część tej kwoty, bo aż 1 miliard 826 milionów złotych, stanowiło dofinansowanie z funduszy europejskich. Teraz, dwadzieścia lat później, miasto oraz cały subregion stoją przed nowym wyzwaniem – jak najefektywniej spożytkować dostępne środki w nowej, skróconej dla Polski perspektywie unijnej obejmującej lata 2021-2027.

Jak pokazują te liczby, bez finansowego wsparcia z Unii Europejskiej i realizowanych dzięki niemu inwestycji, Częstochowa nie byłaby w stanie przeprowadzić tak intensywnej modernizacji w różnych dziedzinach. Wśród nich wymienić można przebudowę infrastruktury komunikacyjnej, usprawnienie systemu transportu publicznego, inwestycje edukacyjne czy rewitalizację miejskich przestrzeni. Bez funduszy unijnych nie doszłoby również do modernizacji kluczowych instalacji komunalnych podległych miejskim spółkom. Ponadto, dzięki wsparciu z UE możliwe było rozszerzenie pomocy dla szkolnictwa zawodowego oraz różnych programów społeczno-edukacyjnych. Wśród nich znalazły się takie, które umożliwiały powrót na rynek pracy czy podnosiły kwalifikacje zawodowe mieszkańców.

Unijne fundusze w Częstochowie przeznaczane były przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę miejską, ale również na rozwijanie przedsiębiorczości, przygotowanie terenów pod nowe inwestycje czy walkę z wykluczeniem społecznym. Wszystko to miało na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, niwelowanie nierówności, zrównoważony rozwój miasta oraz ekologię. Było to równocześnie elementem stymulowania rozwoju gospodarczego miasta, zgodnie zarówno z unijnymi jak i lokalnymi priorytetami.