Koalicja dla Częstochowy: prezydent miasta i liderzy dwóch partii ogłaszają współpracę

W murach Urzędu Miasta Częstochowa dzisiaj miało miejsce spotkanie, na którym prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz delegaci Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy ogłosili wspólne przedsięwzięcie. Przedstawiciele tych organizacji zdecydowali się na łączne działanie w obecnej kadencji samorządu, aby służyć dobru mieszkańców tego miasta.

Podjęte zostało formalne zobowiązanie do współpracy na rzecz podniesienia standardu życia w Częstochowie, umocnienia poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców, a także dalszego rozwoju miasta i umocnienia jego pozycji na arenie samorządowej w Polsce.

Zdefiniowane cele obejmują m.in.: generowanie lepszych możliwości zatrudnienia, realizację programu budowy nowych mieszkań komunalnych i lokali przez TBS, rozszerzenie funkcjonowania komunikacji miejskiej czy wprowadzenie skutecznego wsparcia dla osób starszych. Do ambitnych planów należy również powołanie uniwersyteckiego szpitala klinicznego oraz ulepszenie jakości lokalnej edukacji.

Umowa podkreśla także konieczność poprawy stanu drogowej infrastruktury miejskiej, rozbudowy sportowych obiektów miejskich oraz intensyfikację działań na rzecz eliminacji niskiej emisji. Znaczenie przywiązano również do poszerzania terenów zielonych, zwiększania udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa w mieście.