Kolejne mrozy mogą być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Pracownicy "TBS" oraz policja podejmują działania.

Apogeum zimy niesie ze sobą potencjalne ryzyko dla życia ludzkiego. Wobec tego, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji, podjęli działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji bezdomności. Odwiedzili oni miejsca w budynkach komunalnych, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia przed mrozem.

W ramach tych działań dokonano inspekcji budynków, zarówno tych niezamieszkałych jak i użytkowanych, ale posiadających pustostany. Przedmiotem kontroli były miejsca, gdzie mogą ukrywać się osoby potrzebujące wsparcia. Funkcjonariusze policji wspólnie z pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” odwiedzili wcześniej wyznaczone lokalizacje.

W okresie zimowym, takie działania będą realizowane cyklicznie. Mają one na celu informowanie osób bezdomnych o możliwościach uzyskania pomocy. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość skorzystania z noclegów oraz otrzymania posiłków w ramach pomocy świadczonej przez miasto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” od lat apeluje do mieszkańców, aby zwracali uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Jak co roku, także teraz, kieruje ten sam apel do społeczności lokalnej.