I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie jest miejscem, gdzie w nadchodzącą sobotę odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Działalność Bp. Teodora Kubiny w latach 1945-1951”. To wydarzenie naukowe stanowi pierwszy etap cyklu konferencji pod wspólnym hasłem „Biskupi częstochowscy w Polsce +ludowej+”. Informację tę podała do publicznej wiadomości Częstochowska Kuria Archidiecezjalna.

Oficjalne otwarcie konferencji zaplanowane jest na godzinę 9.00 i będzie miało miejsce podczas Mszy Świętej odprawionej przez Abp. Metropolitę Częstochowskiego dr. Wacława Depo. Na program konferencji składają się pięć prezentacji naukowych oraz dwa dodatkowe wydarzenia towarzyszące. Jak zapewnia Ks. prof. dr hab. Ryszard Selejdak, rektor Seminarium, zaproszenia zostały już rozesłane do wszystkich prelegentów i gości, a udział w konferencji jest bezpłatny dla każdego zainteresowanego.

Wśród prelegentów znajduje się między innymi dr hab. Jarosław Durka z Uniwersytetu Kaliskiego, który przybliży temat „Relacje państwo-Kościół w latach 1945-1951”. Następnie głos zabierze dr hab. Rafał Łatka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownik Wydziału Historii Polski w latach 1945–1990 w Biurze Badań Historycznych IPN, który wygłosi referat pt. „Bp Teodor Kubina w służbie Episkopatu Polski (1945-1951)”. Z kolei dr hab. Ryszard Gryz, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, omówi kwestię postawy Bp Teodora Kubiny wobec pogromu kieleckiego.