Koniec pierwszego etapu rekrutacji na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

Pierwszy etap rekrutacji na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie dobiegł końca, przyciągając ogromne zainteresowanie. Niezwykle imponująca liczba kandydatów, wynosząca blisko 4650 osób, wyraziła chęć podjęcia studiów na jednym z prawie 60 kierunków oferowanych przez uczelnię na poziomie I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Blisko 4650 osób zgłosiło swoją kandydaturę podczas pierwszego etapu rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. System zarejestrował ponad 6 tysięcy zgłoszeń – niektórzy kandydaci decydowali się na kilka kierunków studiów.

Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Anna Wypych-Gawrońska, wyraziła swoje zadowolenie i satysfakcję z faktu, że uczelnia odnotowała tak duże zainteresowanie. Zwróciła uwagę, że liczba zgłoszeń na studia znacznie wzrosła w porównaniu do poprzednich lat. Z pewnością wpływ na to miały różne czynniki, takie jak zmiana nazwy uczelni i uzyskanie statusu uniwersytetu klasycznego, a także doskonałe wyniki ewaluacji czy ostatni sukces w postaci uzyskania statusu „uniwersytetu europejskiego”. Wszystko to sprawia, że ośrodek akademicki jest postrzegany jako miejsce oferujące edukację na najwyższym poziomie.

W tym roku akademickim uniwersytet zaoferował blisko 60 różnorodnych kierunków nauki, zarówno na poziomie studiów I i II stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Uczelnia jest dalej otwarta dla wszystkich tych, którzy pragną podjąć wyższe studia i rozwijać swoje umiejętności akademickie na najwyższym poziomie.