Koniec składania wniosków o modernizację źródła ciepła

Pod koniec kwietnia ogłoszono koniec naboru wniosków o dotacje środowiskowe na modernizację źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz usuwanie azbestu. Wpłynęło łącznie 91 pism.

Obecnie większość wniosków jest rozpatrywana, choć część wniosków złożonych wcześniej do Rady Miasta została już rozpatrzona. Na dzień 15 maja podpisano już 14 umów, dziewięć na modernizację instalacji przeciwpożarowych, trzy na instalację fotowoltaiczną i dwie na usuwanie azbestu.

Przypomnijmy, że wspólne przedsięwzięcie obejmowało planowane inwestycje, których realizacja planowana była po dniu podpisania umów o wsparcie (wymóg organów nadzorczych), ale nie później niż 20 września br. – instalacja sprzętu fotograficznego i usuwanie materiałów azbestowych.

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wynosi do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.