Kościół pw. Przemienienia Pańskiego na liście zabytków

Powiat częstochowski może pochwalić się kolejnym zabytkiem. Do listy zabytków został wpisany budynek kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Kościół ten znajduje się w niewielkiej wsi Cielętnik przy ulicy Tadeusza Kościuszki, jest to centralna część miejscowości. W miejscowości tej znajduje się również ponad siedemset letnia lipa.

Kościół został wzniesiony w 1891 r. I zastąpił on drewnianą kaplicę dworską którą postawił i wyposażył w 1741 roku właściciel wsi Sebastian Bystrzanowski. Zrobił to, ponieważ jego wieś należała do parafii Żytno. Parafia ta znajdowała się daleko od wsi, wiernych we wsi był dużo, więc właściciel postanowił wspomóc mieszkańców swojej wsi, jednocześnie podniosło to status wsi.

Nowy kościół powstał za sprawą inwestycji księdza Teofila Żychowicza, natomiast nic nie jest wiadome na temat autora projektu kościoła. Został on wzniesiony w stylu neogotyckim. Natomiast został ok konsekrowany dwadzieścia dziewięć lat później, bo w czerwcu 1920. Dokonał tego pomocniczy biskup włocławski Władysław Krynicki.  Natomiast w latach 80 wzmocnione zostały fundamenty. Co doprowadziło do niewielkich zmian w wystroju, jednak budynek nadal posiada spójną formę oraz wyrazistą stylistykę.