Liberty Steel Mill w Częstochowie: Wzrastające problemy finansowe grożą redukcją etatów

Pod koniec roku 2023, działania produkcyjne w częstochowskiej hucie stali Liberty zostały zatrzymane. Tym samym, ponad tysiąc pracowników znalazło się na tzw. „postojowym”. Kondycja przedsiębiorstwa systematycznie pogarsza się, a jej przyszłość jest niejasna. Nie tylko perspektywa utrzymania miejsc pracy jest niepewna, ale również możliwość wypłacenia wynagrodzeń dla pracowników. Jest zasadnicza potrzeba szybkiego dopływu gotówki do huty. Władze miejskie próbują znaleźć sposób ratunku dla tej sytuacji.

Częstochowska Huta Stali jest jednym z kluczowych producentów stali w Polsce i największym dostarczycielem blachy grubej. Przez kilka ostatnich lat zakład borykał się z trudnościami, które były podyktowane między innymi ogólnoświatowym kryzysem w sektorze hutniczym. W tym roku sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny. Produkcja nie została wznowiona po okresie świątecznym na koniec 2023 roku.

W obliczu tych wyzwań, przedstawiciele lokalnej administracji podjęli kroki mające na celu wypracowanie rozwiązania. Wysyłają apel do polskiego rządu z prośbą o wsparcie finansowe dla częstochowskiego hutnictwa.