Przebudowa ulicy Złotej – ciąg dalszy problemów z wykonawcą

Położona w Częstochowie ulica Złota, której przebudowę podjął się konkretny wykonawca, wydaje się nie przynosić mu szczęścia. Na początek musiał borykać się z problemami dotyczącymi terminu realizacji, którego nie udało mu się dotrzymać. Niestety, w najbliższych miesiącach czeka go kolejne wyzwanie – naprawa tego samego fragmentu ulicy. To jednak nie koniec komplikacji, ponieważ przed przystąpieniem do prac naprawczych, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego przeglądu oraz sporządzenie listy usterek do usunięcia.

Modernizacja odcinka ulicy Złotej pomiędzy ulicami Legionów i Mirowską była przedmiotem oczekiwań miejscowych mieszkańców przez wiele lat. Stan techniczny tej drogi znacznie utrudniał codzienne życie okolicznych rezydentów. Niestety, na realizację prac zawsze brakowało odpowiednich środków finansowych. Szczególnie że remont ulicy Złotej wymagał szeregów kompleksowych działań, w tym budowy lub wymiany istniejących sieci podziemnych.

Kiedy miasto Częstochowa otrzymało środki na dofinansowanie tej inwestycji, okazało się, że są one niewystarczające. Jednak dzięki staraniom lokalnych władz, udało się uzyskać ostateczne dofinansowanie na poziomie pierwotnie wnioskowanej kwoty. Czyli, miasto otrzymało 5,1 mln zł na przebudowę ulicy Złotej.