Matura dla ponad 2,5 tysiąca uczniów w Częstochowie

Niesamowitym doświadczeniem stało się przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka polskiego dla ponad 2,5 tysiąca świeżych absolwentów oraz tych, którzy otrzymali dyplom szkolny wcześniej. Ten historyczny moment miał miejsce we wtorek, 7 maja, w malowniczym mieście Częstochowie.

26 kwietnia zakończyła się edukacja dla ogromnej liczby uczennic i uczniów obecnych w placówkach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowa. Liczby są imponujące: 1348 studentów z liceów, 1035 z techników i 118 ze szkół branżowych II stopnia oficjalnie zakończyło naukę.

Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) z Powiatu Częstochowa, aż 47 różnych szkół zgłosiło swoich uczniów do tego przełomowego sprawdzianu – matury. Łącznie, w tym roku do matury przystąpi 2548 osób, w tym większość, czyli 2350 uczniów kończyło szkołę w bieżącym roku. Pozostali to 198 absolwentów z lat ubiegłych. Wszyscy oni są uczniami szkół prowadzonych przez Miasto.

OKE dostarczył również informacje, że ogólna liczba absolwentów z całego Powiatu Częstochowa zadeklarowała przystąpienie do egzaminu maturalnego, wynosi 2782 tegorocznych absolwentów oraz 631 tych z lat ubiegłych.

Planowany harmonogram dla egzaminów maturalnych przewiduje ich trwanie od 7 do 24 maja, w ramach sesji głównej. Egzaminy ustne odbędą się od 11 do 25 maja. Po zakończeniu wszystkich testów, ogół wyników zostanie ogłoszony 9 lipca.