Miasto Częstochowa prowadzi program szczepień przeciw grypie dla grupy ryzyka

W mieście Częstochowa, liczba przychodni lekarskich realizujących specjalny program szczepień wynosi 9. Program ten jest dedykowany dla osób zameldowanych w Częstochowie, które są uznawane za grupę szczególnego ryzyka. Grupa ta obejmuje między innymi mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, a także dzieci.

Program noszący nazwę „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018 – kontynuacja programu na lata 2019-2023”, ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się grypy wśród obywateli miasta. Dodatkowym celem tego programu jest promowanie samych szczepień jako metody ochronnej przed chorobą.

Tak jak w poprzednich latach, program ten jest przeznaczony dla osób zamieszkałych w Częstochowie i klasyfikowanych do grupy ryzyka. W skład tej grupy wchodzą osoby, które ukończyły 65 rok życia, ale nie przekroczyły jeszcze 74 roku (liczonego według roku urodzenia), dzieci do 18 roku życia cierpiące na przewlekłe i nowotworowe schorzenia oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w Częstochowie.

Dziewięć wybranych przychodni lekarskich jest odpowiedzialnych za realizację tego programu. Jak poinformował Tomasz Jamroziński z biura prasowego Urzędu Miasta Częstochowy, proces szczepień jest już w toku i będzie kontynuowany do momentu wyczerpania zapasów szczepionek. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie do wybranych placówek medycznych. Informacje dotyczące adresów i numerów telefonów tych placówek można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu miasta Częstochowy.