Reorganizacja ruchu na remontowanej autostradzie A1 w pobliżu Częstochowy

Nowe tymczasowe zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone na remontowanym odcinku autostrady A1 w pobliżu Częstochowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Katowicach. Teraz istnieją po dwa pasy ruchu, zarówno w kierunku do Łodzi, jak i do Katowic. Warto jednak zauważyć, że lewe pasy są teraz bardziej zwężone, a ciężarówki nie mają uprawnień do poruszania się nimi.

Obecnie firma Berger Bau prowadzi remont około 300 metrów betonowej nawierzchni autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Blachownia. Firma, która była odpowiedzialna za budowę tego konkretnego odcinka autostrady, usuwa teraz nieprawidłowości powstałe na skutek deformacji nawierzchni. Wypukłość tej nawierzchni wystąpiła niedługo po oddaniu tego fragmentu do użytku kierowców w 2019 roku.

Prace naprawcze na tym odcinku rozpoczęły się 19 lipca. Nawierzchnia betonowa na tym fragmencie została już rozebrana, a teraz wykonawca zajmuje się budową dodatkowych kanalików odwadniających, wymianą gruntu podłoża oraz całą konstrukcją jezdni. Te działania są niezbędne, aby wyeliminować obecne deformacje i zapobiec ich powtórnemu pojawieniu się. Po zakończeniu tych prac, firma Berger Bau zamierza ułożyć nową nawierzchnię, która nie będzie już betonowa, ale wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakończenie prac przewidziano na październik bieżącego roku.

Wcześniej, dla kierowców dostępna była organizacja ruchu według schematu 2+1. Mieli oni do dyspozycji dwa pasy ruchu prowadzące do Katowic oraz jeden pas ruchu w kierunku Częstochowy. Wprowadzono także ograniczenia prędkości: do 80 km/h na odcinku w rejonie robót i do 60 km/h w miejscach, gdzie droga przebiega na drugą stronę jezdni. To może spowodować znaczne opóźnienia w ruchu drogowym.