Miasto docenia wybitnych sportowców. Trwa nabór na nagrody sportowe

Miasto Częstochowa chcąc docenić najlepszych zawodników z różnych dziedzin sportowych, ogłasza nabór na nagrody sportowe. Czas składania wniosków mija 17 lutego. Zgłosić można każdego kto w 2022 roku odznaczył się jednym z następujących osiągnięć:

– miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,

– miejsce medalowe na Mistrzostwach Świata,

– miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

– miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,

– miejsce medalowe na Mistrzostwach Polski,

– zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,

– szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Kandydatów zgłaszać może zarówno radny jak i trener sportowy. Przewidziane zostały nagrody indywidualne oraz drużynowe.

Wypełniony wniosek (odrębny dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3). Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki.