Urzędnicy nie chcą dyskryminacji, będą się pilnować

W Częstochowie władze powinny dokładnie przemyśleć swoje decyzje. Chodzi o to, aby ich działania nie dyskryminowały żadnej grupy. To wszystko jest częścią specjalnego rozwiązania kapitałowego. W wielu przypadkach różne propozycje są zorganizowane w formie nadreprezentowanych grup. Teraz to się zmieni. Podczas podejmowania decyzji, radni mają brać pod uwagę różnorodność osób, których dany problem będzie dotyczył.

Zależy nam, żeby miasto – przygotowując swoją ofertę – brało pod uwagę wszystkich mieszkańców i wszystkie mieszkanki. Zanim coś zaproponujesz, zastanów się, czy na pewno jest to dostępne dla wszystkich grup w taki sam sposób – mówi nam Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta Częstochowy ds. równych szans.

Uchwała podjęta przez radę miasta określa cztery główne sposoby walki z dyskryminacją w mieście. Głównym celem jest kontrolowanie i zapobieganie dyskryminacji. Uchwała nakłada również na miasto obowiązek przestrzegania unijnych dyrektyw dotyczących równego traktowania, a także zakazu kultury przemocy (mowa nienawiści, hejt).