Minister Adam Bodnar przywraca rangę i honor degradowanym szefom Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Wieloletni liderzy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, którzy zostały poniżeni przez degradację w 2016 roku, odzyskują swoje dawne stanowiska. Minister Adam Bodnar zadecydował o ich powrocie do służby w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Decyzja ta jest odpowiedzią na działania ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który bezprawnie naruszył zasady równego traktowania i zakaz dyskryminacji.

Stowarzyszenie Sędziów Iustitia w marcu 2020 roku opublikowało raport pt. „Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015-2019”. Raport ten ujawnił dramatyczny obraz działań przeciwko niezależności sędziowskiej i prokuratorskiej. Obnażył praktyki represji, które dotknęły aż 99 prokuratorów, którzy zostali zdegradowani bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia.