Na Jasnej Górze 2 maja odbyło się zebranie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiego: tematy to lekcje religii i ochrona małoletnich

Przed nadejściem święta Matki Bożej Królowej Polski, które przypada na 3 maja, planowane jest spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obrady odbędą się dzień wcześniej, 2 maja, w monastyrze na Jasnej Górze. Podczas spotkania dyskutowane będą aktualne kwestie duszpasterskie, które dotyczą Kościoła katolickiego w Polsce.

Biskup Artur G. Miziński, pełniący funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił uwagę, że główne tematy do omówienia podczas zebrania Rady obejmują kwestie lekcji religii w szkołach, standardy dotyczące ochrony małoletnich oraz różne inicjatywy związane z obchodami jubileuszy kościelnych zaplanowanych na lata 2025 i 2033.

Jak zapowiedział biskup Miziński, podczas obrad biskup Wojciech Osial, będący na czele Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przedstawi najnowsze doniesienia na temat działań Zespołu Roboczego ds. kontaktów z Rządem RP, które dotyczą lekcji religii w szkole.

W kontekście ochrony małoletnich, Miziński informuje, że arcybiskup Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony nieletnich, skomentuje stan przygotowań do utworzenia „Zespołu kościelnego do zbadania problemu wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych”. Sekretarz generalny Episkopatu dodał również, że planowane jest wystąpienie o. Adama Żaka SJ, który przedstawi biskupom raport na temat postępów w opracowywaniu standardów ochrony małoletnich i osób narażonych na szkody w instytucjach prowadzonych przez Kościół katolicki w Polsce.