Narzędzie do walki z nietrzeźwymi kierowcami: nowy alkomat trafia do Kłomnic

Pod koniec lutego tego roku, Komisariat Policji w Kłomnicach został obdarowany nowym urządzeniem przeznaczonym do kontroli trzeźwości. Sprzęt, będący na wyposażeniu funkcjonariuszy, został zakupiony dzięki funduszom przekazanym przez lokalne władze z gminy Rędziny.

Systematycznie prowadzone są ogólnopolskie operacje o nazwie „Trzeźwość”. Celem tych działań jest sprawdzanie, czy kierowcy nie siedzą za kierownicą swoich samochodów będąc pod wpływem alkoholu. Aby jednak te działania były skuteczne i precyzyjne, niezbędny jest odpowiedni sprzęt.

17 lutego odbyło się uroczyste wręczenie alkomatu typu AlcoTrue do użytku Komisariatu Policji w Kłomnicach. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które służy do analizy powietrza wydychanego przez badaną osobę pod kątem zawartości alkoholu. Dzięki niemu można na bieżąco monitorować poziom alkoholu lub stwierdzić jego brak w organizmie.

Proces nabycia tego nowoczesnego narzędzia był efektem współpracy Anny Moroń-Mielczarek, Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Rędzinach, oraz aspiranta sztabowego Roberta Bugaja, dzielnicowego z lokalnej jednostki policji. Zakup urządzenia był możliwy dzięki przychylności radnych i włodarzy gminy. Wójt Gminy Rędziny, Paweł Militowski, miał zaszczyt przekazać nowy sprzęt komendantowi Komisariatu Policji w Kłomnicach, podinspektorowi Pawłowi Krzemińskiemu.