NDI Konsorcjum z Warszawy i Sopotu wygrywa przetarg na renowację kolejnego odcinka DK91

Wzorową propozycję, opiewającą na kwotę nieznacznie ponad 119 milionów złotych, w kontekście odrestaurowania następnego fragmentu Drogi Krajowej numer 91, przedstawiło konsorcjum firm NDI, mających swe siedziby w Warszawie oraz Sopocie. Dodatkowo, zdobyło ono najwyższy wynik punktowy za poszerzenie okresu gwarancji jakości o dodatkowe 5 lat.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) metodycznie podchodzi do procesu renowacji segmentów DK91, które biegną na południe od Częstochowy. Tymczasem, w najnowszym postępowaniu przetargowym wyselekcjonowano przedsiębiorstwa, które będą odpowiedzialne za prace remontowe na „gierkówce” rozciągającej się pomiędzy powiatem częstochowskim a myszkowskim.

Jeśli do 21 grudnia 2023 roku nie wpłyną jakiekolwiek sprzeciwy dotyczące wyboru oferty, to kontrakt zostanie podpisany już w styczniu 2024 roku – podał katowicki oddział GDDKiA. Planowany czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy od chwili podpisania umowy, wyłączając okresy zimowe.