Nieskończone sprawy: długotrwałe śledztwa Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi najdłuższe ze wszystkich dotychczasowych śledztwo, które trwa już od 11 lat. Nie jest widoczna końcówka postępowania, które zostało uruchomione w 2019 roku, w związku ze znanym skandalem „Dieselgate”, czy sprawą grupy handlującej milionami litrów oleju napędowego na terenie Polski i Niemiec. W tym ostatnim przypadku, pomimo tego, że 4 lata temu zidentyfikowano osobę, która była 'mózgiem’ oszustwa podatkowego, sprawa nadal nie została zamknięta.

W maju 2021 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem o przewlekłość prowadzenia spraw przygotowawczych przez prokuratury. Dane statystyczne pokazywały bowiem, że od roku 2016 liczba takich spraw systematycznie rośnie. Adam Bodnar, ówczesny Rzecznik, nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie. Jednak jego następca, Marcin Wiącek kontynuował to zagadnienie. Zwrócił uwagę na znaczący wzrost liczby spraw w dwóch najwyższych kategoriach, nawet w porównaniu z rokiem 2020.

W 2022 roku, tymczasowe aresztowanie trwające od trzech do sześciu miesięcy było stosowane aż 5222 razy. W przypadku okresu od sześciu do dwunastu miesięcy takie aresztowanie zastosowano w 3127 sprawach. Od roku do dwóch lat – postępowanie toczyło się w 641 przypadkach, natomiast powyżej dwóch lat – w 120 sprawach.