Decyzje mieszkańców w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim: Głosy zdecydowały o finansowaniu projektów na Śląsku

Wyborcy z województwa śląskiego podjęli decyzję o podziale sumy 5 milionów złotych dostępnych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już wiadomo, które projekty będą realizowane za te środki, a wśród wybranych znajdują się również takie, których beneficjentami będą Częstochowa i region.

W głosowaniu na projekty w puli ogólnej – na szczeblu wojewódzkim, żaden z pomysłów proponowanych dla Częstochowy nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Jednak z puli regionalnej wybrane zostały aż 14 inicjatyw. Wśród nich znalazło się miejsce dla spektaklu muzycznego „Dziwni”, mającego na celu poruszenie problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ze względu na duże zaangażowanie mieszkańców powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowy w proces głosowania, będą oni mogli skorzystać z dodatkowych projektów. Wśród nich znalazły się zajęcia sportowe dla dzieci z miejscowości Żarki, Krzepice, Kamyk i Częstochowa. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa w regionie, zakupione zostaną detektory napięcia. Będą one służyły ochronie zdrowia i życia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego, wspierając działania strażackie. Koszt tego projektu wyniesie około 100 tysięcy złotych.

Podobnie jak w latach poprzednich, wyborcy wybrali te inicjatywy, które według nich były najbardziej interesujące i potrzebne.