Niezwykłe dokonania uczniów z Technicznych Zakładów Naukowych

Wynalazki trzech młodych talentów z Technicznych Zakładów Naukowych – Dawida Kaczmarzyka, Piotra Orzechowskiego i Jacka Szczypiora – zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury.

Nasi uczniowie odnieśli sukces na Międzynarodowym Pokazie Innowacji i Wynalazczości „E-NNOVATE 2023 International Invention and Innovation Show”, który odbył się na Politechnice Bydgoskiej. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano wynalazki z 15 różnych krajów na całym świecie.

Nasi reprezentanci ze szkoły w Częstochowie rywalizowali o medale targowe, prezentując efekty swojej pracy podczas ogólnych pokazów i spotkań z jurorami na stoisku Technicznych Zakładów Naukowych.

Jury przyznało złoty medal rozwiązaniu o nazwie „LOV-E (Limitless Operational Virtual-Explorer)”, które zostało stworzone przez Dawida Kaczmarzyka z klasy 4Gsp. Natomiast aplikacja webowa o nazwie „DOIT”, opracowana przez Piotra Orzechowskiego i Jacka Szczypiora z klasy 4Esp, zdobyła srebrny medal. Autorzy projektu „DOIT” zostali również uhonorowani specjalnym wyróżnieniem za kreatywność naukową i oryginalność, przyznanym przez jury z Rumunii, które jest członkiem Stowarzyszenia Technologii Alternatywnych A.R.T.A.