Modernizacja w dzielnicy Stradom

Rozpoczęły się prace przy modernizacji ulicy Oficerskiej w dzielnicy Stradom, na odcinku między ulicą Skrzetuskiego a ulicą Łączności. Całkowity koszt tej inwestycji miejskiej wynosi ponad 1,9 mln zł.

Przebudowa obejmie wzmocnienie konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Zakres prac obejmuje budowę jezdni o szerokości 5,5 m i długości 528 m, chodnika o szerokości 2 m i długości około 155 m, oraz pobocza o szerokości 0,75 m. Planowane są również działania związane z usunięciem rowów przydrożnych i budową wpustów deszczowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto, przewidziana jest budowa 9 brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Oficerskiej.

Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie przywrócony i uporządkowany. Wykonawcą jest firma RAFALIN Sp. z o.o. z Blachowni, a koszt zadania po przetargu wynosi 1 mln 944 tys. zł.

Podczas rozpoczęcia prac modernizacyjnych na placu obecni byli prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Joanna Holi-Sosnowska, wśród innych gości.