„Częstochowa – Moje Miasto” – podsumowanie

Podsumowano program edukacji regionalnej „Częstochowa – Moje Miasto” poprzez II Grę Miejską, która odbyła się 30 maja. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Częstochowy, jej zabytków oraz wybitnych postaci z nią związanych.

W III Alei NMP, pomiędzy placem Biegańskiego a parkami podjasnogórskimi, pięcioosobowe zespoły z 40 szkół podstawowych miały za zadanie pokonać pięć przystanków programowych. W grze wzięło udział 200 uczniów, którym towarzyszyli nauczyciele. W trakcie gry uczestnicy musieli wykazać się znajomością topografii miasta, umiejętnością odczytywania informacji ukrytych za pomocą kodów QR, rozwiązywaniem zagadek, rozpoznawaniem zabytków oraz wiedzą o istotnych postaciach związanych z miastem. Jednym z zadań było wspólne tworzenie obrazu przedstawiającego piękną perspektywę linearną widoczną z Alei NMP.

W trakcie przemarszu, szkolne patrole poszukiwały tablic, odwiedzały pomniki upamiętniające ważne osoby, które służyły miastu lub je odwiedziły. Uczestnicy musieli również narysować jeden z wybranych obiektów. Meta gry znajdowała się w Szkole Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza, gdzie uczniowie mieli możliwość napisania pozdrowień z Częstochowy na specjalnie przygotowanych kartkach pocztowych oraz zorganizowania wystawy z przygotowanych szkiców.

Podczas uroczystości, w obecności naczelnika miejskiej oświaty Rafała Piotrowskiego oraz dyrektor delegatury śląskiego kuratorium Alicji Janowskiej, patrole otrzymały certyfikaty potwierdzające ich udział w grze.