Nowa arteria komunikacyjna w Częstochowie: przedwczesne zakończenie inwestycji związanej z przedłużeniem ulicy Korfantego

Inwestycja dotycząca przedłużenia ulicy Korfantego w Częstochowie do ulicy Bugajskiej została ukończona wcześniej niż zakładano, a nowo wybudowany odcinek drogi jest już dostępny dla użytkowników. Stworzenie tej alternatywnej trasy przyczyni się do ułatwienia dojazdu do Olsztyna oraz innych lokalizacji.

Głównym celem projektu było przedłużenie ulicy Korfantego do ulicy Bugajskiej, co miało na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu do terenów inwestycyjnych, stworzenie dodatkowego połączenia miasta z DK-46 oraz wygodnej ścieżki rowerowej łączącej Częstochowę z Olsztynem i resztą Jury. Nowa droga pozwala na omijanie kolejowego przejazdu na ul. Bugajskiej podczas wyjazdu na południowy wschód, a tereny biznesowe znajdujące się w tej okolicy są teraz lepiej skomunikowane. Ma to również przynieść korzyści dla Alei Pokoju, która powinna zostać odciążona ruchem.

Projekt obejmował budowę drogi o długości 1,8 km łączącej ul. Korfantego z ul. Bugajską, od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwie łącznice o długościach 197 m i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na odcinku 345 m.

– Już teraz ta trasa służy firmom działającym na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innym podmiotom gospodarczym zlokalizowanym na gruntach przemysłowych w wschodniej części Częstochowy – powiedział prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Jest to również alternatywna trasa wyjazdowa z miasta w kierunku wschodnim dla kierowców, a także komfortowa droga rowerowa prowadząca do Olsztyna.