Nowa lokalizacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Począwszy od poniedziałku 7 sierpnia, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie funkcjonować w nowym miejscu. Wszystkie formalności związane z wnioskami oraz działania komisji orzekających będą odbywać się pod nowym adresem – al. Pokoju 44.

Nowa siedziba Biura znajduje się w budynku należącym do NZOZ Centrum Medycznego „AMICUS”. Usługi będą dostępne każdego dnia roboczego od godziny 7.30 do 15.30 na pierwszym piętrze obiektu, w pomieszczeniach położonych na lewo od windy. Aby skorzystać z usług Biura, klienci będą musieli wcześniej pobrać numery z elektronicznego systemu kolejkowego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa lokalizacja Biura Obsługi Interesanta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy al. Niepodległości 20/22, będzie otwarta tylko do godziny 14:00 w piątek, 4 sierpnia. Od dnia 7 sierpnia wszystkie komisje będą orzekać w nowym miejscu, zgodnie z numeracją pokojów określoną w wcześniejszych zawiadomieniach.

Decyzja o przeniesieniu siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z al. Niepodległości 20/22 do al. Pokoju 44 była podyktowana koniecznością, wynikającą z niewykorzystania opcji przedłużenia umowy najmu przez nowego najemcę budynku.