Nowe autobusy elektryczne dla Częstochowy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Miejski przewoźnik w Częstochowie, MPK, niedawno powiększył swoją flotę o dodatkowe autobusy na energię elektryczną. Te nowe pojazdy dotarły już do zajezdni miejskiej i niebawem zaczną swoją służbę, przewożąc mieszkańców miasta. Wydatek na te nowoczesne autobusy wyniósł nieco poniżej 13 milionów złotych, przy czym znaczna część tej kwoty, bo aż 9 milionów złotych, pochodziła z funduszy europejskich.

Obecnie mamy ostatnie tygodnie, podczas których możliwe jest rozliczanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej za lata 2014-2022. Władze Częstochowy są tego doskonale świadome, co widać po intensywnych pracach prowadzonych przy realizacji dwóch dużych inwestycji drogowych. Obydwa projekty uzyskały znaczne wsparcie finansowe ze strony UE i muszą być ukończone i rozliczone jeszcze w tym roku. W mieście do ostatniej chwili trwają prace nad innymi, mniejszymi projektami.

W dniu 16 października, prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, zaprezentował cztery nowe autobusy elektryczne. Środki na ich zakup pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Częstochowa otrzymała z tego tytułu prawie 9 milionów złotych, a całkowita wartość projektu, uwzględniająca także budowę stacji ładowania, wyniosła blisko 13 milionów złotych.