Częstochowa zmaga się z brakiem kadr nauczycielskich

Problem niedoboru nauczycieli w mieście Częstochowa jest coraz bardziej widoczny. Bezpośrednio przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w lokalnych placówkach edukacyjnych nie udało się obsadzić aż 100 stanowisk nauczycielskich. Sytuacja ta uległa pewnym zmianom na korzyść we wrześniu, jednak znaczące poprawy dokonały się głównie dzięki zaangażowaniu obecnych pedagogów oraz powiększeniu ich wymiaru pracy. W kontekście zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, temat niedoboru nauczycieli staje się ponownie aktualny. Jak informuje Tomasz Jamroziński, reprezentant biura prasowego magistratu, do obsadzenia pozostawało jeszcze 30 etatów.

Jamroziński przekazuje szczegółowe dane dotyczące brakujących kadrowo stanowisk: „Pod koniec sierpnia w szkołach i przedszkolach miasta nie obsadzono około 30 etatów. Wśród nich znalazło się 10 miejsc pracy dla psychologów oraz tyle samo dla nauczycieli przedszkoli. Pozostałe 10 etatów dotyczyło różnych specjalności”. Większość z tych luk udało się jednak zapełnić, a to za sprawą obecnych w szkołach nauczycieli, którzy teraz mogą być zatrudnieni na 1,5 etatu. Brak psychologa zgłaszało 28 instytucji edukacyjnych, z tego 24 przedszkola i cztery szkoły, w których psychologowie są zatrudnieni na część etatu.