Nowe oblicze na czele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Od pierwszego dnia września, Łukasz Połatyński, wcześniejszy pełniący obowiązki dyrektora, stał się oficjalnym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Dotychczasowy tempowy dyrektor objął to stanowisko na stałe po procesie rekrutacyjnym, który przebiegał na zasadach konkurencyjnych.

To Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, był odpowiedzialny za podjęcie decyzji o przydzieleniu stanowiska dyrektora Łukaszowi Połatyńskiemu. Połatyński przejął obowiązki po Zbigniewie Bajkowskim, dawnym dyrektorze „Parkitki”, który opuścił swoje stanowisko.

Połatyński jest doświadczonym menedżerem, który ma za sobą ponad 10 lat pracy na kluczowych pozycjach w sektorze medycznym, w tym przez ponad 5 lat pełnił funkcję dyrektora. Właśnie on odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii zarówno dla publicznych jak i prywatnych podmiotów leczniczych. Jego siła polega nie tylko na bogatym doświadczeniu, ale również na specjalistycznej wiedzy zdobytej podczas studiów. Jest absolwentem psychologii biznesu i zarządzania, a także posiada tytuł MBA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia.