Nowe ustalenia w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej od 1 września

Odnosząc się do najnowszych zmian wprowadzanych w systemie komunikacji miejskiej, informujemy, że od dnia 1 września nastąpi kilka istotnych modyfikacji. Wśród nich najważniejszym jest powrót tramwaju linii nr 3 na swoją tradycyjną trasę.

Z uwagi na to, że możliwe jest już włączenie napięcia w sieci trakcyjnej pod wiaduktem na ulicy Rakowskiej, a także wprowadzenie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Kolorowej, od najbliższego piątku zaszły następujące zmiany w funkcjonowaniu transportu miejskiego:

W przypadku linii nr 3, tramwaje będą ponownie kursować na pełnej trasie między Fieldorfem-Nilem a Stadionem Raków. W związku z powrotem tramwajów do pełnego zakresu działania nie będzie już konieczności korzystania z autobusów jako środków transportu zastępczych.

Jeśli chodzi o linię nr 17, autobusy wrócą na swoją pierwotną trasę do Liszek Dolnych.

Linia autobusowa nr 21 również wróci na swoją stałą trasę – od Gnaszyna przez Kolorową, Busolową, Kopalnianą, Leśną i Ekonomiczną, kończąc swoją trasę na pętli Dźbów KSSE Skorki. Warto jednak zwrócić uwagę, że przystanki „Szybowa” nie będą obsługiwane.