Nowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych podczas pandemii

Od momentu wybuchu pandemii, decyzje dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych były przeprowadzane w sposób automatyczny. Jednakże, sytuacja ta uległa zmianie w wyniku anulowania stanu zagrożenia epidemicznego, który został odwołany 1 lipca.

Począwszy od 6 sierpnia bieżącego roku, wejdą w życie nowe terminy dotyczące przedłużenia ważności tychże dokumentów. Jest to konsekwencja ostatnich zmian w przepisach ustawowych.

W praktyce oznacza to, że orzeczenia, które straciły ważność do końca roku 2020, zostaną automatycznie przedłużone do 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku dokumentów, których ważność dobiegła końca w ciągu całego roku 2021 – czyli między 1 stycznia a 31 grudnia – ich ważność automatycznie zostanie przedłużona do 31 marca 2024 roku.

Na koniec, jeśli chodzi o orzeczenia i karty parkingowe, których termin ważności upływa między 1 stycznia 2022 a 5 sierpnia 2023 roku, ich ważność będzie przedłużona do dnia 30 września 2024 roku.