Nowy ambulans dla zwierząt został zakupiony po spaleniu się poprzedniego

Wcześniej używany ambulans służył różnym celom, takim jak udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy przewożenie zwierząt importowanych z Ukrainy. Był on również dostępny dla osób wymagających natychmiastowego transportu swoich dużych pupili do lecznicy weterynaryjnej, na przykład w celu wykonania badań, leczenia lub zabiegu.

W sierpniu 2022 r. ambulans ten był wykorzystywany do transportu bociana na operację do ptasiego azylu znajdującego się w warszawskim ZOO. Niestety, podczas podróży powrotnej z tej misji na autostradzie doszło do pożaru pojazdu.

Po tym zdarzeniu Stowarzyszenie „Częstochowa Przyjazna Jerzykom w Dzielnicy Stradom”, właściciel ambulansu, rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na zakup nowego pojazdu. Starania te zakończyły się sukcesem, a dzięki hojności darczyńców udało się nabyć większy i nowocześniejszy ambulans.

Nowy ambulans został wyposażony w niezbędny sprzęt do ratowania zwierząt, takie jak kardiomonitor, pulsoksymetr weterynaryjny, różnorodne opatrunki, nosze oraz nosze podbierakowe – wymienia Jacek Tomasz Suchomel, prezes Stowarzyszenia Częstochowa Przyjazna Jerzykom w Dzielnicy Stradom. W ten sposób stowarzyszenie kontynuuje swoją misję pomagania potrzebującym zwierzętom i ich opiekunom.