Nowy komisariat w Częstochowie zamiast zieleni

W najbliższym czasie Częstochowa zyska nową siedzibę IV Komisariatu Policji, która zostanie wybudowana na terenie przekazanym policji w formie darowizny, położonym niedaleko rynku na Zawodziu. Miejsce to, wcześniej będące częścią parku Narutowicza, charakteryzuje się bogatym zadrzewieniem. Wybór lokalizacji dla nowego komisariatu od początku wywoływał sporo kontrowersji, ze względu na konieczność wycinki drzew.

Zasięgiem działania IV komisariatu Policji objęte są takie obszary jak: Zawodzie, Dąbie, Raków, Stare Miasto i Mirów. Od 2009 roku jednostka ta ma swoją siedzibę pod adresem ul. Kopernika 38, co wykracza poza terytorium jej oficjalnej jurysdykcji. Nowa lokalizacja miałaby ułatwić i przyspieszyć działanie funkcjonariuszy tej jednostki. Decyzję o przekazaniu terenu przy ulicach Dzielnej i Mirowskiej radni miasta Częstochowy podjęli już w grudniu poprzedniego roku. Później decyzję tę potwierdził Prezydent miasta, a po ustaleniach z Policją złożono wniosek do wojewody o wyrażenie zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Decyzja o przekazaniu działki pod budowę i utrzymanie komisariatu policji została oficjalnie podpisana w piątek, 3 listopada, podczas spotkania prezydenta miasta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka z komendantem miejskim policji, inspektorem Dariuszem Kiedrzynem. Zgodnie z informacjami podanymi przez urząd miasta, rozpoczęcie budowy planowane jest najpóźniej na 31 października 2026 roku.