Pierwsza pielgrzymka rowerzystów w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach zaplanowana na dzisiaj

Już dzisiaj w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach odbędzie się unikalne wydarzenie – Pierwsza Pielgrzymka Rowerzystów. Rozpoczęcie uroczystości przewidziane jest na godzinę 12.30 i rozpocznie się od mszy świętej. Następnie planowane jest symboliczne zawierzenie rowerzystów pod opiekę Matki Bożej Bolesnej.

Ojciec Edward Żakowicz, będący kustoszem wspomnianego sanktuarium, zaznaczył, że cel zawierzenia to oddanie wszystkich trosk i radości w ręce Boga, a wszystko to za pośrednictwem cudownego obrazu Matki Boskiej Sulisławskiej.

Następnie w programie pielgrzymki przewidziane jest poświęcenie rowerów uczestników tego niecodziennego wydarzenia. Ponadto zaplanowano koncert, na którym wystąpi Robert Bakalarski. Pielgrzymka zakończy się na pikniku, gdzie dla uczestników przygotowane będą między innymi kiełbaski z grilla, kawa, herbata oraz ciasta. Za przygotowanie wszystkiego odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego.

Sulisławice, miejsce gdzie odbywać się będzie pielgrzymka, zwane są Częstochową Ziemi Sandomierskiej ze względu na swoją religijną tradycję i znaczenie.