Plan modernizacji hybrydowych autobusów MPK w Częstochowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Częstochowie ma w planach przeprowadzenie naprawy 25 krótkich autobusów hybrydowych. Według pierwotnych założeń, prace miały zakończyć się do końca 2023 roku. Jednakże, MPK rozważa teraz wydłużenie tego okresu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia napraw przegubowych autobusów, które stanowią ważniejszy element taboru przedsiębiorstwa.

Między MPK a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doszło do porozumienia trzy lata temu dotyczącego kwestii autobusów hybrydowych. Poprzez podpisaną umowę udało się zakończyć spór pomiędzy tymi jednostkami. Fundusz przyznał MPK ponad 66 milionów złotych na zakup 40 pojazdów z napędem hybrydowym. Polski producent Solbus dostarczył zakupione autobusy, które były wyposażone w prototypowy napęd gazowo-elektryczny – to był wymóg stawiany przez fundusz.

Autobusy hybrydowe od samego początku nie cieszyły się popularnością wśród mieszkańców Częstochowy. Wielkim mankamentem okazał się duży hałas emitowany przez te pojazdy, a co gorsza, dźwięki te były nieprzyjemne dla ludzkiego ucha. Ale to nie był największy problem. Autobusy hybrydowe zaczęły doświadczać awarii i pożarów od samego początku. Po tym, jak jeden z autobusów przegubowych doszczętnie spłonął w 2017 roku, wszystkie hybrydowe pojazdy MPK zostały wycofane z eksploatacji. Autobusy, które nie były używane i stały w zajezdniach, nie przynosiły efektów ekologicznych, za które przyznano im fundusze. To groziło tym, że MPK będzie musiało zwrócić 66 milionów złotych i zostanie z flotą autobusów nienadającymi się do użytku.