Planowane kierunki rozwoju polskiej energetyki ogłoszone podczas konferencji w Częstochowie

Powiązane z mediami Fundacja Instytut Mediów i Instytut Niedziela byli organizatorami konferencji, która miała miejsce 15 września, w piątek, w Częstochowie. Konferencja nosiła tytuł „Środowisko – troska o dobro wspólne”. Wydarzenie to dawało możliwość zdobycia informacji o przyszłości sektora energetycznego w Polsce, które zostały przedstawione przez Annę Moskwę, ministra klimatu. Kluczowe zapowiedzi ministra dotyczyły budowy pierwszej dużej elektrowni jądrowej planowanej na rok 2026 oraz rozpoczęcia jeszcze w tym roku prac nad farmą turbin wiatrowych na morzu.

W ramach konferencji odbywały się prezentacje, wykłady oraz panel dyskusyjny. Zaproszeni goście reprezentowali różnorodne sfery życia społecznego i zawodowego. Wśród honorowych gości znalazł się kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, symbolizujący urząd nauczycielski Kościoła. Obecni byli również minister klimatu i środowiska, prezes Funduszu Ochrony Środowiska oraz osoby z sektora leśnictwa i specjaliści od spraw środowiska, zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i administracyjnej.

Mariusz Bakalarz, prezes zarządu Instytutu Niedziela, podkreślił, że pomimo różnorodności zaproszonych gości, ich działania nie są ze sobą sprzeczne. Zaznaczył, że celem konferencji było ukazanie, iż troska o środowisko – dobro wspólne dla wszystkich – łączy różne sfery życia i działalności.