Planowane współdziałanie miasta i Uniwersytetu Jana Długosza w celu stworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Częstochowie

Decydenci Uniwersytetu Jana Długosza oraz prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wyrażają zamiar połączenia sił dla stworzenia w mieście instytucji medycznej o randze uniwersyteckiej. Wyrażone pragnienia dotyczą przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Przedstawiciele władz miasta i Uniwersytetu Jana Długosza podkreślają swoje dążenie do otwarcia w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Projekt zakłada, że fundamentem dla nowej placówki miałby stać się obecnie funkcjonujący Miejski Szpital Zespolony.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wskazuje na potencjalne korzyści płynące z realizacji tego projektu. W jego opinii, stworzenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przyczyniłoby się do rozwoju usług medycznych w mieście. Dodatkowo, poprzez inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny, zapewniłoby to mieszkańcom szersze możliwości diagnostyczne oraz skróciło by kolejki do specjalistów.