Rozczarowanie w Częstochowie: Niemożność realizacji zadań z budżetu obywatelskiego

W ubiegłym roku, w 2023, nie wszystkie plany częstochowian wybrane do budżetu obywatelskiego udało się wprowadzić w życie. Jedno z takich niewykonanych zadań dotyczyło stworzenia zieleni przy siedmiu szkołach miejskich i w pobliżu częstochowskiego szpitala na Zawodziu, czego próbowało dokonać Centrum Usług Komunalnych (CUK) w Częstochowie. W odniesieniu do tego zadania przeprowadzono wiele przetargów, jednak bez sukcesu. Innym zadaniem, które nie zostało zrealizowane, było zapewnienie dostępu do Warty od ulicy Mącznej.

Częstochowa doświadczyła rzadkiej sytuacji, kiedy jednostka administracyjna miasta, CUK, musiała odstąpić od realizacji kilku zadań wybranych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Większość porzuconych projektów była związana z tworzeniem przestrzeni zieleni. Próbowano je realizować przy siedmiu miejskich placówkach edukacyjnych oraz przy szpitalu zlokalizowanym na ulicy Mirowskiej, jednak bez skutku.

Naczelnik CUK w Częstochowie, Łukasz Kot, wyjaśnił, że próbowano trzykrotnie rozpisać przetargi na te projekty. Niestety, początkowe oferty były zbyt kosztowne, a ostatnie przetargi musiały zostać anulowane z powodu braku czasu na ich realizację przed upływem roku 2023.