Planowane zmiany na głównym dworcu PKP w Częstochowie wstrzymane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zamiary Polskich Kolei Państwowych dotyczące przeprowadzenia gruntownych zmian na dworcu głównym w Częstochowie zostały zawieszone. Powodem okazało się zainicjowanie procedury wpisu budynku do rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oryginalny plan przewidywał rozbiórkę starego gmachu i wzniesienie na jego miejscu nowego obiektu. PKP już wcześniej ogłosiło przetarg i oczekiwało na rozpoczęcie prac budowlanych w bieżącym roku.

Wspomniany dworzec kolejowy w Częstochowie, który miał zostać zastąpiony nową konstrukcją, jest w użyciu od 1996 roku. Kiedyś był jednym z najbardziej nowoczesnych budynków tej klasy w całym kraju, ale obecnie jest prawie opustoszały. Większość pomieszczeń komercyjnych znajdujących się na terenie dworca jest zamknięta i tylko nieliczne nadal są czynne. Stąd pojawiła się idea przekształcenia tego miejsca.

Polskie Koleje Państwowe zaplanowały, że poddaszą demontażowi obecny gmach dworca i zastąpią go nowym, nieco mniejszym budynkiem. W związku z tym, w lipcu 2019 roku SARP Częstochowa we współpracy z PKP SA wydało ogłoszenie konkursowe na projekt nowego dworca kolejowego. Wybrano propozycję przygotowaną przez wiele firm: Toprojekt Marek Wawrzyniak Rybnik, And Studio Paryż, Studio Antonini Paryż. Nowo zaprojektowany dworzec miał być bardziej użyteczny niż stary i miał stać się symbolem Częstochowy.