Poprawa nawierzchni na granicy między Gminą Mykanów a Miastem Częstochową

Nadchodzą pozytywne informacje dla kierowców, którzy dotychczas musieli mierzyć się z problematycznymi warunkami drogowymi na ulicy stanowiącej granicę pomiędzy Gminą Mykanów a Częstochową. To równie dobre wieści dla lokalnych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tej drogi.

Informacje zawarte w oficjalnym komunikacie wójta Gminy Mykanów, Wojciecha Pomady, wskazują, że gmina posiada prawo własności do niewielkiego odcinka tej ulicy, konkretnie do jej północnego pobocza. Współpraca z Miastem Częstochowa zaowocowała przygotowaniem wspólnej dokumentacji i zawarciem umowy z Miejskim Zarządem Dróg. Na podstawie tego porozumienia, samorząd częstochowski przeznaczył na przebudowę drogi kwotę 150 tys. zł.

Zobowiązanie do pokrycia pozostałych kosztów inwestycji spoczywa na MZD, co przekłada się na niemal pół miliona złotych. Dzięki tym funduszom możliwe będzie wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz poprawa stanu poboczy drogi. Proces przetargowy odnośnie wyboru wykonawcy został zakończony – tę odpowiedzialną rolę powierzono firmie Drog-Bud. Rozpoczęcie prac planowane jest na najbliższe miesiące bieżącego roku.