Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego w Częstochowie 1 listopada

Zarząd Dróg Miejskich w Częstochowie podał informacje na temat planowanych zmian w organizacji ruchu na terenie miasta. Te modyfikacje będą obowiązywały tylko przez jeden dzień, środę 1 listopada, począwszy od godziny 6 rano aż do godziny 21 wieczorem. To na skutek oczekiwanej zwiększonej ilości pojazdów poruszających się po drogach, zwłaszcza w okolicach cmentarzy.

Najbardziej dotknięta tymi zmianami będzie okolica cmentarza przy ulicy Św. Rocha. W tym dniu odcinek ulicy Św. Jadwigi, od ul. Św. Rocha do ul. ks. Kubiny, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego, z wyjątkiem autobusów miejskich i taksówek. Dojazd do cmentarza od strony południowej będzie możliwy ulicami Św. Jadwigi, Wyszyńskiego, Ewy oraz Ks. Kubiny – te ostatnie trzy będą jednokierunkowe. Powrót do domu będzie możliwy poprzez ulicę Św. Jadwigi.

Na ulicy Sikorskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – wjazd od strony ul. Św. Krzysztofa, a wyjazd na ulicę Bialską. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z drogi krajowej DK-46 – odcinek ulicy Św. Jadwigi zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy jadący od strony Opola będą musieli skorzystać z alternatywnych tras: ulic Głównej, Tatrzańskiej, Lwowskiej, Dobrzyńskiej, Wręczyckiej i Okulickiego. Natomiast ci, którzy będą kierować się w stronę Opola od Warszawy, będą musieli skorzystać z trasy przez ulice Jana Pawła II, Szajnowicza-Iwanowa, Okulickiego, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską i Główną.

Tymczasowe miejsca parkingowe zostaną udostępnione przy ulicach Św. Krzysztofa i Św. Jadwigi między ulicami Kubiny i Wyszyńskiego oraz na istniejących w tym rejonie parkingach.