Początek lutego- początkiem zmian w Urzędzie Miasta

Oprócz zmian personelu, w Urzędzie Miasta w Częstochowie nastąpiły również zmiany organizacyjne. Znana dotąd jednostka – Wydział Kultury, Promocji i Sportu, zmienił nazwę na Wydział Kultury i Sportu. Pojawił się również nowy wydział, a mianowicie Biuro Ładu Korporacyjnego.

„Zmiany organizacyjne mają na celu optymalizację realizacji zadań w niektórych obszarach działań administracji samorządowej. Mają głównie charakter wewnętrzny i nie wpływają istotnie na zmiany w obsłudze interesantów” – twierdzi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

Wydziałem Kultury i Sportu będzie odtąd kierować Robert Jasiak, który na to miejsce przeszedł z funkcji dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Natomiast Aleksander Wierny objął funkcję naczelnika w wydziale Informacji i Komunikacji.

Stanowisko dyrektora w nowym wydziale Biura Ładu Korporacyjnego objęła Joanna Iskierka.

Zajmie się ono koordynacją przedsięwzięć wymagających współdziałania różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich. Działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów, prowadzeniem współpracy zagranicznej, krajowej współpracy w ramach federacji samorządowych oraz Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej” – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj.