Podczas Gali Ekonomii Społecznej wręczono Nagrody za działalność społeczną oraz Nagrodę Równości

Odbyła się kolejna edycja Gali Ekonomii Społecznej, podczas której tradycyjnie wyróżnia się osoby i organizacje, które swoją pracą służą społeczeństwu, nie koncentrując się na osiąganiu zysku. Jednym z najważniejszych punktów tej uroczystości było wręczenie Nagrody Równości 2021.

Uroczystość, która miała miejsce 27 listopada, odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Na miejscu wszystkich gości przywitał gospodarz miasta, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Właśnie to jemu przypada honor wręczania Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje po skonsultowaniu się z komisją, w skład której wchodzą reprezentanci Rady Miasta oraz Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jednym z wyjątkowych elementów Gali jest wręczenie Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Wyróżnienie to otrzymuje osoba czy organizacja, które zasłużyły się społeczeństwu poprzez działalność na rzecz równości praw, przeciwdziałanie jakimkolwiek formom dyskryminacji oraz wsparcie dla różnorodnych grup społecznych, które doświadczają nierównego traktowania.