Podczas majowego weekendu Straż Miejska w Częstochowie otrzymała 150 zgłoszeń

Podczas ostatniego długiego weekendu w maju, dyżurni ze Straży Miejskiej w Częstochowie otrzymali łącznie 150 telefonów od obywateli miasta, proszących o interwencję. Te liczne zgłoszenia, które wpływały do służb miejskich, były dowodem na to, jak bardzo mieszkańcy miasta potrzebowali wsparcia strażników miejskich podczas tych wolnych dni.

Zgłoszenia, które wpływały najczęściej dotyczyły zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W ciągu zaledwie czterech dni, liczba takich incydentów wyniosła aż 53. To pokazuje, jak dużo pracy mieli dyżurni straży miejskiej podczas tego okresu.

Pracownicy Referatu ds. Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 18 obserwacji wymagających interwencji służb. Strażnicy realizowali 14 z tych zdarzeń, natomiast pozostałe 4 zostały przekazane do innych służb do realizacji. Ta liczba pokazuje, jak ważna jest rola monitoringu dla utrzymania bezpieczeństwa w mieście.

Strażnicy miejscy nie tylko reagowali na zgłoszenia od obywateli, ale również sami podejmowali działania w trakcie swojej służby patrolowej. W ten sposób, straż miejska aktywnie przyczyniła się do utrzymania porządku publicznego w mieście podczas majowego weekendu.

Podczas tego długiego weekendu, strażnicy miejscy mieli również za zadanie zabezpieczać kilka imprez plenerowych, które odbywały się w mieście. To pokazuje, jak różnorodne są obowiązki strażników miejskich.