Poszukiwany nowy dyrektor dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – aplikacje do 16 maja

Miasto Częstochowa rozpoczęło poszukiwanie osoby na stanowisko Dyrektora dla Miejskiego Szpitala Zespolonego. Proces rekrutacji trwa do 16 maja. Zastępczą dyrektorką szpitala jest obecnie Małgorzata Guzik, która objęła stanowisko po tym, jak poprzedni dyrektor, Wojciech Konieczny, został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Od kandydatów na stanowisko dyrektora oczekuje się kilku rzeczy. Powinni oni posiadać wykształcenie wyższe oraz wiedzę i doświadczenie, które gwarantują właściwe wykonanie obowiązków dyrektora. Inne wymagania to co najmniej pięć lat pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe z zarządzania i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego. Kandydaci powinni również posiadać znajomość przepisów dotyczących działalności leczniczej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz finansów publicznych. Dodatkowo, od kandydatów oczekuje się przedstawienia wizji funkcjonowania i dalszego rozwoju Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Aplikacje, zawierające wszystkie wymagane dokumenty, powinny być składane w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, znajdującym się przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 414. Można również wysłać je pocztą na adres Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 maja 2024 roku.

Proces wyboru dyrektora, w tym przeprowadzenie rozmów z kandydatami, planowany jest na 24 maja 2024 r. i odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy.