Podsumowanie działalności Związku Gmin Jurajskich za 2022 rok

W 2022 roku Stowarzyszenie Gmin Jurajskich zrzeszyło 33 społeczności z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w tym dwa największe miasta: Kraków i Częstochowę. Od początku 2023 Olkusz będzie prowadził JGZ. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest promocja wśród turystów Jury, w tym atrakcji w miejscowościach i gminach tworzących stowarzyszenie.

W 2022 roku Jura Krakowsko-Częstochowska została wyróżniona tytułem Polskiej Marki Turystycznej, który został wręczony przedstawicielom ZGZ podczas gali. Marka ma znaczenie prestiżu. Dodatkowe możliwości promocyjne realizowane są poprzez akcje prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną. Wśród projektów realizowanych przez Związek Gmin Jurajskich można wymienić m.in.: „Juromania”, „Bezpieczna Jura”, „Promocyjne Lato” czy „Jura bez barier”.

W ramach programu Bezpieczna Jura 2022 Związek Gmin Jurajskich kontynuował – we współpracy z Grupą Jurajską GOPR – wymianę zabezpieczeń na jurajskich trasach wspinaczkowych.