Połączenie ulic Korfantego i Bugajskiej w Częstochowie: Nowa droga gotowa na wiosnę

W przyszłym sezonie wiosennym, a nie jesienią, jak pierwotnie zakładano, mieszkańcy Częstochowy będą mogli korzystać z nowego odcinka drogi łączącego ulice Korfanty i Bugajską. Mimo że nie jest jeszcze oficjalnie otwarty, już teraz jest wykorzystywany zarówno przez kierowców, jak i cyklistów.

Przed kilkoma laty, projekt przedłużenia ulicy Korfantego do Bugajskiej został zaliczony do priorytetowych inwestycji miejskich. Realizacja tego zadania przyniesie miastu nowe połączenie z Olsztynem, znajdującym się w Jurze. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli ominąć często zamykany przejazd kolejowy przy ulicy Bugajskiej. Warto jednak zauważyć, że nowa trasa również jest przecięta torami kolejowymi w dwóch miejscach – są to jednak bocznice przemysłowe, które są rzadziej eksploatowane.

Oprócz poprawy komunikacji między miastem a Jurą, na nowym odcinku skorzysta również strefa przemysłowa. Obecnie część tej strefy „wiszącej” na al. Pokoju, obszarze zdominowanym przez bloki mieszkalne, odczuje ulgę. Dodatkowo, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nowego odcinka ulicy Korfantego jest realizacją umowy pomiędzy Częstochową a Olsztynem dotyczącej rozbudowy infrastruktury rowerowej. Gmina Jurajska już jakiś czas temu ukończyła budowę swojego odcinka drogi, a za kilka tygodni cała trasa zostanie ukończona, co może przyciągnąć wielu turystów w nadchodzącym sezonie letnim.