Poprawa bezpieczeństwa pieszych: Częstochowska „Drogówka” korzysta z drona

Oficerowie patrolujący drogi w Częstochowie przekroczyli tradycyjne metody zapewniania bezpieczeństwa pieszym, stosując nowoczesne technologie. Oddział Ruchu Drogowego w Częstochowie, korzystając z bezzałogowego statku powietrznego dostarczanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, z powodzeniem prowadził operacje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Niewątpliwie, nie jest to pierwsza taka inicjatywa podjęta przez funkcjonariuszy.

Działanie bezpilotowego statku powietrznego, znanego powszechnie jako drone, pozwoliło oficerom odkryć aż 40 wykroczeń. To imponujący rezultat, który pokazuje skuteczność takich działań w identyfikacji i eliminacji zagrożeń dla pieszych.

Patrolowanie drogi za pomocą drona, który monitoruje zachowanie kierowców w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak piesi i rowerzyści, jest jednym z wielu zadań realizowanych przez częstochowska „drogówkę”. Zaledwie w ciągu ostatniego tygodnia, funkcjonariusze skorzystali z tej metody dwukrotnie, co pokazuje ich stałe zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na drogach zupełnie nowymi metodami.