Postęp prac budowlanych w Częstochowie pod kontrolą prezydenta

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, odbył kolejną wizytę na placu budowy zlokalizowanym przy ulicy Bardowskiego. Spotkał się tam z działającymi na terenie budowy przedstawicielami firmy, którą zlecono realizację inwestycji, jak również z osobami odpowiedzialnymi za nadzór inwestorski. Obecni byli również reprezentanci Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta.

Na chwilę obecną, na placu budowy trwają prace związane ze zbrojeniem słupów i rdzeni na trzecim piętrze budynku. Druga kondygnacja jest w trakcie murowania ścian nośnych, a bieg schodowy jest betonowany. Firma wykonawcza ma termin oddania gotowego budynku – zawierającego 43 mieszkania – do końca lipca przyszłego roku.

Prezydent Częstochowy zaznaczył, że miasto obecnie ma bardzo sprzyjający klimat dla prowadzenia inwestycji. Deweloperzy aktywnie budują nowe bloki, ale nie zapomina się także o budownictwie komunalnym. Starania miasta skupiają się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, które umożliwią realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Prezydent zapowiedział również kolejny projekt budowlany, który zostanie przeprowadzony przy ulicy Krakowskiej, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.