Prace budowlane w Częstochowie: kolejny etap przedłużenia ul. 1 Maja rozpoczyna się 15 lutego

Ruch drogowy w Częstochowie ulegnie zmianom od 15 lutego, czwartek, w ramach kontynuacji projektu rozbudowy ulicy 1 Maja. Trasa ta ma zostać przedłużona od ronda Mickiewicza aż do ulicy Krakowskiej. Tymczasem, nadal są prowadzone prace przygotowawcze dla nowego mostu drogowego nad torami kolejowymi, który ma połączyć dzielnice Trzech Wieszczy i Stare Miasto. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił, że w czwartek rozpoczyna się następny etap konstrukcji.

MZD podał, że zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która obejmie zawężenie wlotu z ulicy Krakowskiej na ulicę ks. Wróblewskiego, a także redukcję dwupasmowego odcinka ulicy Krakowskiej do jednego pasa.

Prace dotychczasowe obejmowały duże przygotowania terenu pod budowę wiaduktu i nowych ulic. Wyburzono już wiele budynków mieszkalnych i usługowych oraz przeprowadzono wycinkę drzew.

Jak będzie wyglądała ta część Częstochowy po przeprowadzeniu przebudowy? Przedłużenie ul. 1 Maja będzie funkcjonowało jako droga powiatowa. Zadaniem wykonawcy, firmę Primost Południe z Będzina, jest utworzenie drogi komunikacyjnej o długości 1,2 km, biegnącej od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Nowa trasa zostanie wyposażona w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Na torach kolejowych zostanie wybudowany nowy wiadukt drogowy z kompletną infrastrukturą drogową, rowerową i pieszą (obecnie znajduje się tam tylko kładka dla pieszych). Dodatkowo planowane są prace nad przebudową ronda Mickiewicza i skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego, a także instalacją ekranów akustycznych.