Prezydent miasta przypomina jak prawidłowo przycinać drzewa

Prezydent miasta Częstochowy zwraca uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów regulujących zasady prowadzenia pielęgnacji korony drzew. Przypomina to zarządcom nieruchomości – spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, a także jednostkom gminnym.

Petycja była wynikiem pytań mieszkańców Częstochowy o wykonalność i zakres wycinki koron drzew, ale także interwencji mediów w sprawie działań, które według naocznych świadków były zbyt rozległe i szkodliwe dla drzew.

Burmistrz przypomina, że ​​zakres działalności reguluje ustawa o ochronie przyrody. Środki te mogą zapobiec usunięciu ponad 30% gałęzi korony, które pojawiają się w miarę wzrostu drzew, chyba że osiągną następujące cele:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, który wykonuje się na podstawie dokumentacji wykazującej jego konieczność, którą przechowuje się 5 lat.

Usunięcie ponad 30% gałęzi korony rozwiniętych podczas wzrostu drzewa jest dla niego szkodliwe, a usunięcie ponad 50% korony rozwiniętej podczas rozwoju drzewa jest katastrofalne.